Chateau Troja

Zámek nechal postavit v letech 1679–1685 hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka jako své letní sídlo a pobýval zde se svou…
Martin Svoboda
14. 5. 2020